Links

plafond (extra-verkleind)Vanuit onze stichting zijn er een aantal websites waar we u graag naar toe verwijzen. Enerzijds omdat hier meer informatie over het Hofkeshuis is te vinden, anderzijds omdat dit partners zijn waarmee we samenwerken:

 • www.cultureelerfgoed.nl
  De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft grote belangstelling voor de wandschildering in het Hofkeshuis en biedt advies en steun waar nodig.
 • www.fromisolationtocoherence.nl
  Geïntegreerd materiaaltechnisch, stilistisch en historisch onderzoek naar zeventiende- en achttiende-eeuwse Nederlandse geschilderde ensembles onder leiding van de kunsthistorica dr. Margriet van Eikema Hommes; de stijlkamer in het Hofkeshuis neemt in dit onderzoek een belangrijke plaats in.
 • www.stadsherstelalmelo.nl
  Stadsherstel is een onafhankelijke stichting die zich inzet voor het behoud van het cultureel erfgoed in Almelo.
 • www.stadsmuseumalmelo.nl
  Het vernieuwde Stadsmuseum Almelo vertelt het verhaal van Almelo, waarin de stijlkamer van het Hofkeshuis is opgenomen.
 • almelo.erfgoedopdekaart.nl
  Door het Stadsmuseum verzamelde kaarten met aanduiding en beschrijving van cultureel erfgoed, waaronder het Hofkeshuis.
 • www.historischekringalmelo.nl
  De Historische Kring Stad en Ambt Almelo probeert de belangstelling voor de historie van Almelo te bevorderen door lezingen, excursies, publicaties en een documentatiecentrum.
 • www.wevershuisje.nl
  Het Wevershuisje, gevestigd in een oude stadsboerderij, toont oude ambachten en gebruiken en verzorgt rondwandelingen door het historische gedeelte van Almelo.
©2016 Stichting Hofkeshuis     |     Disclaimer     |     Internetbureau: Webton.nl