Over ons

schoorsteenmantel (extra-verkleind)De Stichting Hofkeshuis is voortgekomen uit een initiatief van de Stichting Stadsherstel Almelo en is opgericht bij notariële akte van 30 mei 2007.

De stichting heeft blijkens haar statuten ten doel: de restauratie en de verdere instandhouding van het interieur en het exterieur van het Hofkeshuis aan de Grotestraat nr 62 te Almelo.

De samenstelling van het bestuur is:

  • H.C. Isendoorn, voorzitter
  • M. Snijder, secretaris
  • A.J. Woittiez, penningmeester
  • M.J. Westenberg, bestuurslid
  • T.J. van Drooge, bestuurslid,

allen woonachtig te Almelo.

Interieur2-nuHet huidige bestuursbeleid is er primair op gericht om het interieur van de zogeheten stijlkamer in het Hofkeshuis en met name de zich daarin bevindende wandschildering, te behoeden voor verdere achteruitgang. Uit een recent uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek is opnieuw gebleken dat de stijlkamer een grote cultuurhistorische betekenis heeft.

©2016 Stichting Hofkeshuis     |     Disclaimer     |     Internetbureau: Webton.nl