Links

Vanuit onze stichting zijn er een aantal websites waar we u graag naar toe verwijzen. Enerzijds omdat hier meer informatie over het Hofkeshuis is te vinden, anderzijds omdat dit partners zijn waarmee we samenwerken:

  • www.cultureelerfgoed.nl
   De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft grote belangstelling voor de wandschildering in het Hofkeshuis en biedt advies en steun waar nodig.
  • www.fromisolationtocoherence.nl
   Geïntegreerd materiaaltechnisch, stilistisch en historisch onderzoek naar zeventiende- en achttiende-eeuwse Nederlandse geschilderde ensembles onder leiding van de kunsthistorica dr. Margriet van Eikema Hommes; de stijlkamer in het Hofkeshuis neemt in dit onderzoek een belangrijke plaats in.
  • www.stadsherstelalmelo.nl
   Stadsherstel is een onafhankelijke stichting die zich inzet voor het behoud van het cultureel erfgoed in Almelo.
  • www.stadsmuseumalmelo.nl
   Het vernieuwde Stadsmuseum Almelo vertelt het verhaal van Almelo, waarin de stijlkamer van het Hofkeshuis is opgenomen.
  • almelo.erfgoedopdekaart.nl
   Door het Stadsmuseum verzamelde kaarten met aanduiding en beschrijving van cultureel erfgoed, waaronder het Hofkeshuis.
  • www.historischekringalmelo.nl
   De Historische Kring Stad en Ambt Almelo probeert de belangstelling voor de historie van Almelo te bevorderen door lezingen, excursies, publicaties en een documentatiecentrum.
  • www.wevershuisje.nl
   Het Wevershuisje, gevestigd in een oude stadsboerderij, toont oude ambachten en gebruiken en verzorgt rondwandelingen door het historische gedeelte van Almelo.
  • www.romeineninalmelo.nl