Over ons

De Stichting Hofkeshuis is, voortkomend uit een initiatief vanuit de Stichting Stadsherstel te Almelo, notarieel opgericht op 30 mei 2007. De stichting heeft blijkens haar Statuten ten doel: de restauratie en de verdere instandhouding van het interieur en exterieur van het Hofkeshuis aan de Grotestraat 62 te Almelo.

Het Hofkeshuis heeft de status van Rijksmonument en is eigendom van de heer H. Niers te Almelo. Het  bestuursbeleid is er primair op gericht om, in samenwerking met de eigenaar, het interieur van de zogeheten stijlkamer in het Hofkeshuis en met name de zich daarin bevindende wandschildering, te behoeden voor verdere achteruitgang. Uit een uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de stijlkamer een grote cultuurhistorische betekenis heeft. De stichting tracht dit doel verder te bereiken door grotere bekendheid te bewerkstelligen voor wat betreft de betekenis van dit monument en het interieur. De daarvoor benodigde middelen worden zo mogelijk via sponsoring en fondsen verworven.

De samenstelling van het bestuur is:

  • H.C. Isendoorn, voorzitter
  • M. Snijder, secretaris
  • A.J. Woittiez, penningmeester
  • M.J. Westenberg, bestuurslid
  • T.J. van Drooge, bestuurslid

 

ANBI-gegevens van de Stichting Hofkeshuis,

Naam. Stichting Hofkeshuis, gevestigd te Almelo.

Contactgegevens. Stichting Hofkeshuis, p.a. De Molenstreng 14, 7607 CT, Almelo. Mailadres: info@hofkeshuis.nl

RSIN KvK nr. 08 160462

Beleid, doelstelling en activiteiten. Zie KVK.

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Financiële verantwoording en jaarverslag 2022.