De stijlkamer

De voorstelling op de drie wanden is de intocht van de Romeinse veldheer Quintus Fabius Maximus in Rome.
Hij had als bijnaam Cunctator wat ‘aarzelaar’ betekent.

Zijn tegenstander was Hannibal die vanuit het zuiden over de Alpen was getrokken en voor Rome stond met zijn troepen.
In een directe strijd zou Fabius Maximus nooit kunnen winnen van Hannibal.
Daarom vermeed hij elk gewapend treffen en wist door slim manoeuvreren en omtrekkende bewegingen Hannibal uit te putten. Cunctator, de aarzelaar, werd zijn erenaam en hij redde Rome.

Er bestond een boek met prenten van het stadhuis van Amsterdam gedateerd 1655.
Daarin was een afbeelding afgedrukt van dezelfde triomftocht als gebeeldhouwde versiering van de haard in de Burgemeesterskamer.
Die afbeelding heeft Hofkes zeer waarschijnlijk gebruikt als model voor zijn wandschildering.

                   .       

Het stadhuis van Amsterdam, nu Koninklijk Paleis, werd gezien als symbool van de zeggenschap van burgers in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.
Hofkes lijkt met deze keuze het politieke ideaal van meer zeggenschap van de burgerij in het bestuur te hebben willen uitdragen.

Tegen het eind van de achttiende eeuw kwamen de patriotten op, vooral in Overijssel, en Hofkes was een aanhanger van die beweging, die meer invloed op het bestuur wenste.
Er speelde juist in die tijd een groot conflict met de graaf van Almelo, in de persoon van gravin Sophie, die het recht had de burgemeesters van Almelo te benoemen.
De burgerij ondersteund door de patriotten wilde tenminste de helft, twee van de vier, zelf aanwijzen.
Daarom de tromftocht van de Romeinse veldheer (Rome had ook een zekere democratie) in de achterkamer op de verdieping van het huis, de graaf had er dan vanuit het kasteel zicht op.

De keuze voor juist de intocht van een veldheer die geen strijd wilde leveren valt naar recent inzicht te verklaren uit de doopsgezinde geloofsovertuiging van Hofkes.
Geweldloosheid is één van de uitgangspunten van de doopsgezinde leer.
Men ziet de wandschildering dan ook als een belangrijk doopsgezind monument.

De patriotten kenden tegenhangers in Amerika. De Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog, die in 1776 resulteerde in de onafhankelijkheidsverklaring en de oprichting van de Verenigde Staten, werd door patriotten gevoerd. De wandschildering als uiting van de patriottische geest heeft dus een internationale dimensie.